nMarket.bg - Качествените продукти!
+359893939997
 • ☑ БЕЗПЛАТНА доставка до офис на Еконт!
 • phone_in_talkИмате въпрос?
 • access_timeОбработваме поръчки по тел. в работни дни: 9:00 - 15:00 ч.
Нуждаете се от професионален съвет?

Оставете вашия телефон за връзка и въпросът който ви интересува, а наш квалифициран представител ще ви се обади. Обаждането за вас естествено е безплатно!

compare_arrows0

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни е приета в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Сайта e "Нмаркет" ЕООД, ЕИК 201636291, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Родосто 15. Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайта.


 1. Видове лични данни, който nMarket.BG обработва
  Име и фамилия, Адрес за доставка, Телефон за връзка, Имейл адрес, IP адрес, Данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка. 
  Данни за фактуриране: три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт. Идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи; На основание легитимен интерес, за да предоставим на клиента необходимото му съдействие при избора на продукти от Сайта или допълнителна информация за направени поръчки. 
  Данни за профила в Сайта: Потребителско име, Парола, Всички данни, съдържащи се в Профила, Телефонен номер, Имейл адрес.
 2. Цели на обработване 
  Потвърждаване на поръчки направени онлайн. Уточняване на детайли или въпроси свързани с предоставяните продукти или услуги. Фактуриране и плащане. Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка. Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка. Предоставяне на информация чрез имейл за нови продукти и/или услуги и съвместни промоции, при изрично изразено съгласие от страна на потребителя. Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства. Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус. Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод. Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия. Подобряване на обслужването.
 3. Трети лица, на които предоставяме вашите лични данни:
  Куриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката. Доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения. 
 4. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за следните срокове:
  Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове. Данни, обработвани за счетоводни цели - предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез заявление, отправено до nMarket.BG на електронен адрес или до адрес на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин допустим от закона. След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.
  Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.
 5. Права във връзка с личните данни на физическите лица:
  По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които nMarket.BG съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин. Всеки потребител има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към администратора на сайта с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност.
 6. Всеки потребител има право на изтриване („Право да бъдеш забравен“):
  При отпадане на необходимостта от обработка, при установена незаконосъобразна обработка на данни, при законово задължение за изтриване на данните. Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.